Podporujeme

Víme, že na Zemi nejsme sami, a proto se podle toho chováme. Vyhledáváme projekty, které podle nás mají smysl a snažíme se je různými cestami podporovat. V minulých letech jsme podpořili projekty zaměřené na nemocné a handicapované děti, na tělesnou, společenskou a kulturní výchovu a sport dětí.

Nadační fond KOMETA

Programujeme a baví nás to. Jsme v tom dobří a dokážeme tím pomoci ostatním. Věnovali jsme náš čas, schopnosti a vědomosti a pomohli jsme na svět mobilní aplikaci s názvem „Komunikační deník„, která funguje jako alternativa bežné komunikace u osob se sníženou komunikační schopností. Nadační fond KOMETA mimo jiného podporuje rodiny, jejichž dětem do života vstoupila diagnóza poruchy autistického spektra – PAS (známější pod pojmem autizmus). Táto aplikace však pomáhá všude tam, kde existují jakékoliv problémy s verbální komunikací – DMO, Downův syndrom, dysfázie, afázie pod.

Ano, ANO

Občanské sdružení Ano, ano se od ostatních odlišuje tím, že pomoc vnímá jako nástroj a ne jako cíl. Proces darování zahrnuje dárce do role kouče, vzoru, motivátora. Jelikož dětem ze sociálně problematického prostředí často vzor chybí, tak tato role ovlivňuje jejich další vývoj v oblasti osobní zodpovědnosti za sebe, své chování a vůči svému okolí. Sdružení realizuje dva projekty. Projekt SEN, díky němuž jsou plněny různé sny dětí z dětských domovů, dětem se zdravotním nebo sociálním handicapem nebo dětem z pěstounských rodin. Projekt „Ano sport pomáhá“ podporuje zejména sportovní aktivity sociálně handicapovaných dětí. Tomuto sdružení přispíváme finanční částkou.

Český červený kříž

Nejenom někomu pomoci, ale naučit někoho pomáhat druhým, to je umění. Proto jsme přispěli Českému červenému kříži na vydání publikace První pomoc není věda, kterou vydal ve spolupráci s IV-Nakladatelství s.r.o. Tato publikace slouží ke vzdělání dětí v oblasti první pomoci. Je zpracována zábavnou formu a kromě první pomoci přináší dětem i hádanky a kvízy. Tuto publikaci si můžete prohlédnout i na webu Českého červeného kříže.

Centrum Bazalka

Posláním Centra BAZALKA je pomáhat rodinám s péčí o děti s těžkým kombinovaným postižením. Snaží se ulehčit životní situaci těmto rodinám a dát prostor pro jejich zdravý chod. Péče probíhá v rodinné atmosféře při zachování individuálního přístupu, který zohledňuje specifické potřeby každého dítěte. Toto centrum jsme podpořili finančním darem.

Život dětem

Finanční částkou jsme přispěli občanskému sdružení Život dětem, které pomáhá nemocným dětem v rámci celé České republiky. Především se snaží pomáhat dětským oddělením nemocnic, ústavům pro handicapované děti, ústavům sociální péče, dětským stacionářům, dětským domovům i jednotlivým žadatelům.

Tělovýchovná jednota sokol Vísky

Nejen programováním živ je člověk. Tímto heslem se řídíme, když se kromě finančních darů účastníme s týmem sestaveným z našich zaměstnanců turnaje v malé kopané, který každoročně pořádá Tělovýchovná jednota sokol Vísky. Ta svojí činností podporuje tělesnou, kulturní a společenskou výchovu dětí, mládeže a volnočasové aktivity. Tato organizace svojí činností také zajišťuje veškeré kulturní a sportovní dění v obci.

  • Pracujeme na sobě. Nic nás nezastaví.
  • Držíme slovo. Vždy a za každou cenu.
  • Hrajeme jako tým. Jeden za všechny a všichni za jednoho.
  • Změny jsou příležitosti, nikoliv překážky.
  • Důvěra a loajalita je základ pevného vztahu.
  • Vytváříme prostředí založené na lidech.

Kariéra Hledáme talentované kolegy na pozice Java EE programátorů, analytiků a tým lídrů. Přidejte se k nám

Přihlašte se k odběru novinek

A neunikne vám žádná novinka ze světa MoroSystems