AEVI: Modernizace nástrojů a zavedení CI/CD

Navrhli a realizovali jsme kontejnerizaci souboru aplikací pro správu uživatelů a prohlížení platebních transakcí.

Více o projektu

Přejít na

Délka projektu

07/2017 – současnost

Velikost týmu

3 lidé

Použité technologie

Docker, Java, Angular

 

Potřeba klienta

Klient se rozhodl pro kontejnerizaci aplikací AEVI Identity Management, AEVI Dashboard a AEVI Merchant Portal. Cílem bylo pomoci internímu operations týmu ke zjednodušení provozu aplikací na desítkách prostředí a vývojovým týmům v urychlení vývojového procesu. V rámci projektu byla nutná příprava aplikací pro běh v cloudu a jejich kontejnerizace pomocí technologie Docker.

Řešení

Kontejnerizace přinesla klientovi výraznou úsporu času při nasazování aplikací na jednotlivá prostředí. Tím došlo k uvolnění kapacit, které mohly být využity jinde. Zredukovalo se také množství chyb, které byly dříve způsobeny manuálními zásahy. Zároveň došlo ke zvýšení stability prostředí, urychlení vývoje nových features a snížení nákladů na provoz.

V první fázi jsme provedli analýzu a úvodní diskuse s klientem, abychom zjistili, jak probíhá stávající způsob nasazování aplikací. Následovala analýza a kontejnerizace vybraných aplikací a jejich nasazení na testovací prostředí pro ověření bezproblémového chodu. V poslední fázi projektu jsme řešení důkladně testovali. Při předávce jsme klientovi poskytli podrobné školení, jak kontejnerizované aplikace provozovat. V současné době poskytujeme technickou podporu a provádíme kontejnerizaci a optimalizaci dalších aplikací.

S čím vám pomůžeme

Chci nezávaznou konzultaci