cloudová řešení

Java

Amazon Web Services

AEVI Pay Server

Převedli jsme do cloudu centralizované řešení pro zpracování transakcí, na které se připojují desítky tisíc platebních terminálů.

Více o projektu

Přejít na

Délka projektu

04/2019 – současnost

Velikost týmu

5 lidí

Použité technologie

Java, Spring ecosystem, Amazon Web Services

 

Problém klienta

Klient chtěl přejít ze stávající on-premise infrastruktury do cloudové infrastruktury AWS a řešení dále rozvíjet s využitím nejnovějších technologií. Projekt tedy zahrnoval především úpravu stávajícího řešení tak, aby ho bylo možné provozovat v public cloudu a využít všech výhod, které cloudouvá infrastruktura přináší. 

Řešení

Přechod do cloudové infrastruktury zbavil klienta závislosti na jeho stávajícím dodavateli on-premise infrastruktury, umožnil vstup na nové trhy a škálování narůstající zátěže spojené s rostoucím počtem klientů. V první fázi jsme realizovali několik POC s vybranými AWS službami, abychom ověřili jejich použitelnost z pohledu funkcionality a nákladů. Po ověření a zvolení AWS služeb pro jednotlivé oblasti následovala realizační fáze, ve které jsme se podíleli na návrhu a dodávce úprav celého řešení. Řešili jsme především nahrazení Oracle databáze, úpravu architektury aplikace tak, aby umožňovala neomezené horizontální škálování v globálním měřítku a nahrazení některých komponent pomocí serverless služeb. Součástí bylo také splnění PCI DSS a dalších zákonných požadavků. 

Zajímavosti a výzvy

Řešení zahrnuje heavy loaded mission critical system, vysokou dostupnost, zero downtime maintenance / deployment, škálovatelnost, vysoký výkon a PCI DSS compliance.

S čím vám pomůžeme

Chci nezávaznou konzultaci