AXA: Funkční i grafický redesign portálu pro správu klientských smluv

Zajistili jsme kompletní funkční a grafický redesign portálu pro správu klientských smluv a jeho přepis nad novou technologickou platformou pro dlouhodobý rozvoj a škálování.

Více o projektu

Přejít na

Délka projektu

12/2017 – 04/2019

Velikost týmu

12 lidí

Použité technologie

Java, Liferay, React, Postgres a Docker

 

Potřeba klienta

Zákazník se na nás obrátil s požadavkem přepsat a redesignovat dvě webové aplikace postavené na PHP. Stávající řešení  byla do budoucna s ohledem na vývoj technologií  obtížně udržitelná. Navíc neumožňovala další rozvoj nabídky online služeb portálu podle rostoucích požadavků AXA a jejích klientů.

Řešení

Na základě požadavků klienta jsme navrhli a vyvinuli moderní, rychlý a designově vyladěný klientský portál, který umožňuje klientům AXA pohodlnou správu smluv. Vývoj na naší straně byl od začátku veden agilně s tím, že analýzu a zadání jsme dostávali před každým sprintem přímo od zákazníka.

Společně s klientem jsme průběžně kontrolovali, jestli je rozsah celého projektu možné vyvinout s ohledem na stanovený termín a rozpočet. Projekt byl dokončen a úspěšně předán do užívání v dubnu 2019.

Zákazník přímo součástí vývojového týmu

Vývojáři zákazníka byli od začátku součástí vývojového týmu a na vývoji se přímo podíleli. Získali tak veškeré know how pro převzetí systému do vlastního provozu a rozvoje.

Světlana Chladilová / Project Manger, Axa

Spolupráce s MoroSystems na projektu Moje AXA je pro mě vzor správného fungování businessu a IT. Spolupráce nejen že výborně fungovala, ale taky nás bavila. Jsem ráda, že jsme MoroSystems našli.

S čím vám pomůžeme

Chci nezávaznou konzultaci