Česká spořitelna: Softwarová podpora agilního řízení

Naše řešení významně usnadňuje agilní řízení projektů, které Česká spořitelna realizuje.

Více o projektu

Přejít na

Délka projektu

09/2019 – 01/2020

Velikost týmu

6 lidí

Použité technologie

Java, React, Atlassian Jira

 

Potřeba klienta

Česká spořitelna prošla v posledních letech významnou agilní transformací. Klíčovým prvkem této proměny bylo zavedení Spotify modelu pro řízení projektů, což vyžadovalo také přizpůsobení softwarových nástrojů. Tak vznikl požadavek na vytvoření aplikace Custom Move, samostatné vícekrokové obrazovky podobné Move obrazovce v Jira. Řešení výrazně usnadnilo použití agilního přístupu k řešení projektů. Klientovi umožnilo například snadný výběr požadovaných akcí včetně doplnění hodnot „tribe“ a „squad“. Custom Move aplikace je součástí platformy pro řízení projektů FuJira, kterou vyvinula Česká spořitelna.

Řešení

V první fázi jsme provedli analýzu zadání, které jsme následně upravili s ohledem na klientovu reálnou potřebu. Poté probíhal samotný vývoj aplikace Custom Move v agilním režimu s využitím technologií Java a React. Během vývoje jsme museli reagovat na velké množství změn a průběžně upravovat zadání projektu. Zároveň bylo nutné zachovat kontinuitu řešení pro již běžící projekty. V listopadu 2019 jsme provedli release první verze aplikace pod názvem Custom Move I, do které jsme ihned začali implementovat další požadavky. Na konci ledna 2020 jsme vydali verzi Custom Move II.

Před prvním nasazením aplikace do produkce jsme udělali tzv. „health check“ klientovy platformy FuJira, abychom měli jistotu, že nasazení naší aplikace bude bezproblémové. Provedli jsme kompletní kontrolu konfigurace systému z administračního pohledu. Zároveň jsme prověřili aktuální stav Jira instance se zaměřením na její výkon a možné budoucí potíže. Klientovi jsme doporučili provést několik změn v nastavení, zredukovat používané add-ony a pomohli jsme navrhnout další testy k ověření fungování aplikace v budoucnu.

Zajímavosti a výzvy

Na projektu došlo k velmi silné integraci klientova týmu do našeho vývojového týmu. Po celou dobu vývoje jsme byli v neustálém kontaktu a upravovali společně zadání s ohledem na nové požadavky. Klientův tým se také pravidelně zapojoval do našich standupů, aby byli jeho členové co nejvíce informovaní o každodenním dění na projektu.

S čím vám pomůžeme

Chci nezávaznou konzultaci