Outsourcing vývoje software

Naše týmy zkušených vývojářů vám pomohou efektivně realizovat softwarové projekty nad platformou Java EE. Snadno tak překonáte problémy plynoucí z nedostatku vlastního kvalifikovaného personálu nebo napjatých termínů dodání.

Kdy využít outsourcing

 • Nemáte dostatek vlastních zaměstnanců se znalostmi a zkušenostmi s vývojem a řízením projektů.
 • Musíte dodržet termín dodání a potřebujete posílit vaše stávající kapacity o špičkové odborníky, kteří jsou okamžitě schopni pomoci s dokončením projektu.
 • Máte obavy nebo už jste obětí nekontrolovaně rostoucích nákladů na vývoj.
 • Potřebujete se věnovat své hlavní práci, která nespočívá ve vývoji software.

Výhody outsourcingu

 • Zaručená
  kompetence

  Dílo realizují zkušení odborníci. Vy se můžete věnovat klíčovým otázkám vašeho podnikání.

 • Naše
  zodpovědnost

  My máme zodpovědnost za realizaci díla. Vy dostanete kompletní řešení.

 • Výdaje pod
  kontrolou

  Cena kompletní realizace díla je stanovena předem a není průběžně navyšována.

 • Minimalizace
  nákladů

  Platíte pouze to, co odeberete. Nemusíte se starat o vlastní lidské zdroje, vývojová a pracovní prostředí a další režijní náklady.

Naše specializace

Specializujeme se na Java EE a JavaScript. Máme špičkové zkušenosti s vývojem aplikací a portletů založených na HTML5, Vaadin, Spring Framework, Hibernate, PostgreSQL/Oracle DB a Liferay portálu. Naše aplikace navrhujeme a výkonnostně optimalizujeme tak, aby zvládly až 150mil uživatelů. Z JavaScriptu ovládáme jQuery, DOJO, Ext JS a Angular JS.

Specializujeme se na Spring Framework, Vaadin, HTML5, Hibernate, Liferay portál

Při naší práci jsme se setkali se stovkami různých technologií a nástrojů, které jsme ovládli a použili v praxi, jak se můžete přesvědčit v našich referencích.

Modely dodávky služeb

Projekty, které realizujeme jsou unikátní nejen svým obsahem, ale často také způsobem naší práce, který se snažíme přizpůsobit potřebám našich zákazníků a projektu. Postupem času se nám vyprofilovaly následující modely spolupráce, které nám umožňují plnit očekávání a šetří náklady naše i našich zákazníků.

Zahájení spolupráce

Správné zahájení projektu a spolupráce je z našich zkušeností jednou z nejdůležitějších fází realizace projektu. Pro zjednodušení celého procesu jsme v této fázi připraveni pracovat na pracovišti zákazníka pro seznámení se s projektem, rozjetí prostředí, proniknutí do domény a navázání komunikačních linek a vztahů. Následně kooperace přechází do jednoho z níže uvedených modelů spolupráce. Doba pro zaučení se pohybuje kolem dvou týdnů dle potřeb projektu a zákazníka, kterému jsme schopni se přizpůsobit.

Offshore model

Veškeré práce jsou prováděny vzdáleně z našich vývojových center v Brně, Hradci Králové a Bratislavě. Projektový lídr je v neustálém kontaktu se zákazníkem, který na práci vzdáleně dohlíží. Projektový lídr je zodpovědný za přebírání práce od zákazníka, úkolováním našeho týmu a zajištěním kvality našich výstupů.

Tento typ spolupráce je vhodný pro projekty všech velikostí. Offshore model šetří náklady na pracovní místa v prostorách zákazníka a díky pokročilým možnostem komunikace na dálku je zajištěn dostatek kvalitní komunikace pro korektní průběh realizace projektů a služeb. Projektový lídr se osobně účastní projektových porad a řídícího výboru projektu a je na pracovišti zákazníka k dispozici dle potřeby. V případě potřeby je na pracovišti zákazníka k dispozici celý tým.

Projektový lídr onsite u zákazníka

Projektový lídr je součástí týmu zákazníka přímo na jeho pracovišti. Vývojové práce jsou pak prováděny vzdáleně z našich vývojových center. Projektový lídr na pracovišti zákazníka zajišťuje podklady pro práci našeho týmu a garantuje naše výstupy. Díky neustálé přítomnosti v týmu zákazníka má projektový lídr veškeré údaje, které ke své práci potřebuje a díky kterým může efektivně řídit náš tým pracující vzdáleně.

Tato spolupráce je podle našich zkušeností vhodná zejména v situacích, ve kterých není jasně dané zadání a projektový lídr se podílí společně s dalšími pracovníky zákazníka na jeho definici, případně v situacích, kdy projektový lídr řídí nejenom náš tým, ale také tým zákazníka.

Onsite model

Projektový lídr i vývojový tým či jeho část pracuje přímo na pracovišti zákazníka. V případě části týmu, která pracuje vzdáleně, jsou práce vykonávány z našich vývojových center. Projektový lídr je zodpovědný za úkolování našeho týmu a garantuje kvalitu naší dodávky.

Tato forma spolupráce se nám osvědčila zejména v situacích, ve kterých byla nutná intenzivní komunikace více členů našeho týmu s týmem zákazníka, případně v situacích, kdy zákazník disponoval unikátním zařízením, které bylo při vývoji potřeba a které bylo k dispozici pouze na jeho pracovišti a nebylo možné je přesunout do našich vývojových center.

Fix time / Fix price model

Naše služby poskytujeme v režimu pevně stanovené ceny na základě pevně stanoveného rozsahu práce, kterou strávíme na projektu či při poskytování služeb. Cenové kalkulace stanovujeme na základě specifikace a návrhu systému, který má být předmětem implementace či služby. V případě, že tato specifikace není k dispozici, zákazníkům doporučujeme, že pro ně tuto specifikaci a návrh systému připravíme a na jejím základě stanovíme přesnou kalkulaci na implementaci poptávaného systému.

Time & Material model

V případě, že se zákazník rozhodne na specifikaci pracovat postupně a my nejsme schopni předem stanovit cenu implementace projektu, doporučujeme našim zákazníkům využít model Time & Material, ve kterém zákazníci hradí naše služby na základě výkazů práce, které pro ně pravidelně zpracováváme.

 • Pracujeme na sobě. Nic nás nezastaví.
 • Držíme slovo. Vždy a za každou cenu.
 • Hrajeme jako tým. Jeden za všechny a všichni za jednoho.
 • Změny jsou příležitosti, nikoliv překážky.
 • Důvěra a loajalita je základ pevného vztahu.
 • Vytváříme prostředí založené na lidech.

Přihlašte se k odběru novinek

A neunikne vám žádná novinka ze světa MoroSystems