Provoz a rozvoj aplikací

Nasazením hotového řešení do produkčního prostředí naše práce nekončí. Aby mohlo softwarové řešení plnit svoji funkci a přinášelo jeho uživatelům užitek, musíme zajistit jeho dostupnost, správu, rozvoj a aktuálnost dat. Spravujeme systémy našich zákazníků a garantujeme jim kvalitu poskytovaných služeb.

Správa a rozvoj aplikací

Naše služby poskytujeme formou servisní podpory v režimu 8/5 a 24/7 případně dle specifických požadavků našich zákazníků. Servisní podporu poskytujeme zákazníkům za podmínek definovaných servisní smlouvou.

Servisní smlouva definuje

  • Úroveň a kvalitu poskytovaných služeb.
  • Způsob řešení incidentů, tzn. vad, které snižují dohodnutou úroveň kvality dané služby.
  • Komunikační matici a zodpovědnosti jednotlivých smluvních stran.

V rámci servisní podpory definujeme balíček hodin, které zákazník může v jednom měsíci využít na správu a rozvoj svého systému. Tento balíček poskytujeme za zvýhodněnou cenu. Hodiny odpracované nad rámec objednaného balíčku účtujeme dle platného ceníku.

V případě, že se zákazníkem nemáme sjednanou servisní smlouvu, veškeré vady systému podléhající sjednané záruce jsou řešeny formou standardního reklamačního řízení.

Provoz a monitoring aplikací

Aplikace provozujeme na našich serverech či serverech zákazníků. Za účelem provozu aplikací v naší režii máme vytvořený privátní cloud, který aplikacím zajišťuje dostatek systémových prostředků pro jejich běh, vysokou dostupnost a škálovatelnost.

Aplikace, které provozujeme, jsou pod neustálou kontrolou a monitoringem. Automatický monitoring zajišťujeme pomocí systému Zabbix, který nás včas upozorní v případě, že se se systémem děje něco neplánovaného. Naši inženýři jsou pak nejpozději v dohodnutých reakčních dobách připraveni se těmito incidenty zabývat a řešit nastalé situace.

Privátní cloud i naše servery spravuje, provozuje a monitoruje firma OldanyGroup, s.r.o., která je specialistou na správu serverů a virtualizaci. Naše servery jsou umístěny na páteřní síti s výbornou konektivitou do České republiky i do celého světa.

Správa a provoz aplikací třetích stran

Provozujeme aplikace a systémy třetích stran, pro které zajišťujeme servis, rozvoj a provoz dle servisní smlouvy. Pro více informací nás kontaktujte.

  • Pracujeme na sobě. Nic nás nezastaví.
  • Držíme slovo. Vždy a za každou cenu.
  • Hrajeme jako tým. Jeden za všechny a všichni za jednoho.
  • Změny jsou příležitosti, nikoliv překážky.
  • Důvěra a loajalita je základ pevného vztahu.
  • Vytváříme prostředí založené na lidech.

Přihlašte se k odběru novinek

A neunikne vám žádná novinka ze světa MoroSystems