Flecto: digitální náborová platforma

Vytvořili jsme digitální platformu, která si klade za cíl zásadně proměnit situaci na trhu práce. Projekt jsme řídili agilně a i díky tomu jsme scope, budget i termín dodrželi na jednotky procent přesně.

Více o projektu

Přejít na

DÉLKA PROJEKTU

03/2021 – 12/2021

VELIKOST TÝMU

5-8 lidí

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

React, Kotlin, Spring Boot, Google Cloud Platform

 

KLIENT

Portál Flecto propojuje zaměstnavatele nabízející na kvalifikaci nenáročné práce s lidmi, kteří práci sice shání, ale z různých důvodů nemohou začít pracovat na plný úvazek u jednoho zaměstnavatele. Platforma rozděluje plné úvazky na dílčí směny, ze kterých si registrovaní uživatelé mohou sami sestavit rozvrh práce – a to klidně u několika různých zaměstnavatelů. Flecto tak reaguje na nastupující fenomén zakázkové ekonomiky.

POTŘEBA KLIENTA

Spoluzakladatelky projektu Flecto Kateřina Tkadlecová a Jana Stehlíková potřebovaly vytvořit přehledný a jednoduchý systém s dostupností 24/7 – takový, ve kterém se snadno zorientuje nejen zájemce o práci, ale i personalisté a personalistky na HR, kteří v systému Flecto směny spravují. Na vývoji s námi od začátku intenzivně spolupracovaly.

ŘEŠENÍ

V první fázi projektu jsme klientkám pomáhali definovat MVP(minimální životaschopný produkt). Klientky za námi přišly s jasně daným budgetem, termínem dokončení a představou o systému, který budeme stavět. Chyběla jim ale specifikace systému. Metodou user story mapping jsme společně určili, které části systému postavíme jako první a které odložíme na později. Klientkám jsme také poskytli konzultace v případě složitějších byznysových rozhodnutí – například v situaci, kdy zvažovaly, zda postavit mobilní aplikaci, nebo když jsme řešili, jakým způsobem bude portál posílat notifikace uživatelům.

Ve druhé fázi projektu jsme testovali MVP a vyvíjeli další funkcionality. Po postavení základního MVP přišlo na řadu testování mezi reálnými a potenciálními zákazníky a kandidáty. Kromě funkcí, které označily za byznysově důležité klientky, jsme tak postupně začali vyvíjet i funkce, jež se během testování ukázaly jako důležité mezi uživateli.

VÝZVY A ZAJÍMAVOSTI

Vývoj probíhal agilně – s přesností odhadu pracnosti na jednotky procent. Namísto odhadu odpracovaných mandays (MD) v řádu hodin jsme použili odhad pracnosti relativní měrnou jednotkou nazvanou story points (SP). Veškeré funkcionality systému jsme odhadli a u každé jsme určili relativní pracnost v SP a cenu za 1 SP. Klientky pak na základě ceny a vlastních priorit rozhodovaly o tom, jaké funkce budeme vyvíjet v nejbližších sprintech.

Odhadnout pracnost se nám díky agilnímu přístupu povedlo opravdu bravurně: celkový budget projektu jsme nepřekročili, udrželi jsme se pod původními odhady o víc jak 3%.

Kateřina Tkadlecová / Spoluzakladatelka Flecto

Co na to říká klient

„Projektový tým byl velmi dobře postaven z hlediska kompetencí a zkušeností. Byly jsme přímo nadšené přístupem a nasazením celého týmu. Agilní řízení projektu je sice časově náročné i pro zákazníka, ale přináší velkou míru flexibility a rozhodně ho doporučujeme. Platforma byla vyvinuta včas a ve vysoké kvalitě. Byla to opravdu parádní jízda a celé nás to neskutečně bavilo.“

S čím vám pomůžeme

Chci nezávaznou konzultaci