T-Mobile: Jednotný systém pro projektové řízení a kapitalizaci nákladů

Ve spolupráci se společností T-Mobile jsme vytvořili a zavedli jednotný systém pro projektové řízení, vykazování času a jeho následnou kapitalizaci ve finančních systémech.

Více o projektu

Přejít na

Délka projektu

6/2017 – současnost

Velikost týmu

6 lidí

Použité technologie

Java, React, Atlassian Jira, aplikace Tempo Timesheets a Tempo Planner

 

Potřeba klienta

Klient se na nás obrátil s potřebou implementovat nástroj pro plánování a řízení všech typů projektových a liniových aktivit, včetně vykazování práce. Cílem bylo maximálně zjednodušit a automatizovat práci pro 5 tisíc uživatelů a poskytnout jim uživatelsky příjemný nástroj. Data bylo poté nutno připravit pro kapitalizaci.

Řešení

Řešení umožňuje řízení všech projektů a liniových aktivit v rámci české a slovenské pobočky T-Mobile. Nástroj využívají všichni zaměstnanci T-Mobile pro vykazování času. Managementu poskytuje funkce pro řízení kapacit, schvalování výkazů, sledování, plánování a reportování nad daty projektů a liniových týmů.

V první fázi projektu jsme integrovali nástroj Atlassian Jira na databázi klienta s informacemi o zaměstnancích, jejich zařazení do organizační struktury a příslušnosti k dalším skupinám v rámci T-Mobile. Pokračovali jsme vytvořením organizační struktury společnosti se snadným vyhledáváním zaměstnanců. Následovala implementace systému pro vykazování času, který je kombinací vývoje na míru a komerčních aplikací dostupných na Atlassian marketplace.

V další fázi se nástroj stal důležitým zdrojem dat pro kapitalizaci interní práce ve finančních systémech a zároveň nástrojem pro sledování plánů, kapacit a reálně odpracované práce. K tomu bylo nutné implementovat sadu reportů, z nichž některé byly přímo integrovány na SAP řešení. Nakonec byly implementovány a nasazeny funkcionality pro podporu procesů Change a Release management.

Zajímavosti a výzvy

Celý projekt byl řízen agilně ve spolupráci s byznys vlastníky jednotlivých oblastí na straně zákazníka. Aplikaci jsme navrhli tak, aby bez problému zvládala přístup více než 5 000 zaměstnanců a dokázala zpracovat miliony záznamů měsíčně. Důležitá byla také orientace na dostupnost aplikace ve špičkách, typicky na konci měsíců, kdy probíhá uzavírka pro pracovní výkazy.

S čím vám pomůžeme

Chci nezávaznou konzultaci