vývoj informačních systémů

vývoj software na míru

projektové řízerní

Java

React

T-Mobile Jira PMO systém

Ve spolupráci se společností T-Mobile jsme vytvořili a zavedli jednotný systém pro projektové řízení, vykazování času a jeho následnou kapitalizaci ve finančních systémech.

Více o projektu

Přejít na

Délka projektu

6/2017 – současnost

Velikost týmu

6 lidí

Použité technologie

Java, React, Atlassian Jira, aplikace Tempo Timesheets a Tempo Planner

 

Potřeba klienta

Klient se na nás obrátil s potřebou implementovat nástroj pro plánování a řízení všech typů projektových a liniových aktivit, včetně vykazování práce. Cílem bylo maximálně zjednodušit a automatizovat práci pro 5 tisíc uživatelů a poskytnout jim uživatelsky příjemný nástroj. Data bylo poté nutno připravit pro kapitalizaci.

Řešení

Řešení umožňuje řízení všech projektů a liniových aktivit v rámci české a slovenské pobočky T-Mobile. Nástroj využívají všichni zaměstnanci T-Mobile pro vykazování času. Managementu poskytuje funkce pro řízení kapacit, schvalování výkazů, sledování, plánování a reportování nad daty projektů a liniových týmů.

V první fázi projektu jsme integrovali nástroj Atlassian Jira na databázi klienta s informacemi o zaměstnancích, jejich zařazení do organizační struktury a příslušnosti k dalším skupinám v rámci T-Mobile. Pokračovali jsme vytvořením organizační struktury společnosti se snadným vyhledáváním zaměstnanců. Následovala implementace systému pro vykazování času, který je kombinací vývoje na míru a komerčních aplikací dostupných na Atlassian marketplace.

V další fázi se nástroj stal důležitým zdrojem dat pro kapitalizaci interní práce ve finančních systémech a zároveň nástrojem pro sledování plánů, kapacit a reálně odpracované práce. K tomu bylo nutné implementovat sadu reportů, z nichž některé byly přímo integrovány na SAP řešení. Nakonec byly implementovány a nasazeny funkcionality pro podporu procesů Change a Release management.

Zajímavosti a výzvy

Celý projekt byl řízen agilně ve spolupráci s byznys vlastníky jednotlivých oblastí na straně zákazníka. Aplikaci jsme navrhli tak, aby bez problému zvládala přístup více než 5 000 zaměstnanců a dokázala zpracovat miliony záznamů měsíčně. Důležitá byla také orientace na dostupnost aplikace ve špičkách, typicky na konci měsíců, kdy probíhá uzavírka pro pracovní výkazy.

Pojďme to společně probrat

Chci nezávaznou konzultaci